0

V Amazonii objevili tajemství prodloužení života

Vědci ve Spojených státech a ve Venezuele studovali dva izolované kmeny žijící v Amazonském pralese a zjistili, že zvláštní dieta jim pomáhá udržovat normální tlak po celý život. U Indiánů je pozorována menší pravděpodobnost, že zemřou na základě selhání ledvin a kardiovaskulárních onemocněních. Článek vědci publikovali v časopise JAMA Cardiology.

Mnoho odborníků se domnívá, že krevní tlak by měl vždy růst s věkem. Řada studií však ukázala, že pro zástupce nekontaktních národů, včetně kmenů lovců a sběračů Jižní Ameriky, taková vazba neplatí.

Dosud však vědci neměli dostatečné údaje o krevním tlaku domorodců v dětství a po celý jejich život. Kromě toho odborníci tento ukazatel nesrovnávali se společnostmi s různým stupněm vlivu západního způsobu života (westernizace).

V nové studii odborníci analyzovali vztah mezi ukazatelem věku a krevního tlaku v kmenech Janomamo a Ekuana, kteří žijí v části Amazonského pralesa ve Venezuele, do které se nelze dostat po zemi. Je známo, že Janomamo, kteří zůstávají téměř neovlivnění civilizací, skoro nekonzumují sůl a jejich krevní tlak je jeden z nejnižších na světě.

Kmeny Ekuan žijí společně s Janomamem, ale zažívají určitý vliv západního způsobu života kvůli misionářským činnostem a těsné blízkosti přistávacích drah pro lehká letadla.

Studie se zúčastnilo 72 zástupců prvního kmene a 83 z druhého. Věk subjektů se pohyboval od jednoho roku do 60 let. Ukázalo se, že ukazatele krevního tlaku u Janomamo se nemění s věkem, zatímco u Ekuanu se mírně zvyšuje.

Podle vědců by výsledky studie měly pomáhat při vývoji metod prevence hypertenze u obyvatel západních zemí, včetně dětí.

скачать dle 12.1
Štítky:tajemství
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.