0

Byla vysvětlena záhadná anomálie uvnitř atomů

Fyzici z Massachusettského technologického institutu rozluštili 35 let starou záhadu, proč se uvnitř atomových jader rozdělují impulsy kvarků jinak, než ve volných protonech a neutronech. Ukázalo se, že k tomu dochází proto, že mezi nukleony vznikají krátkodobé korelace. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu Phys.org.

Vědci rozebrali údaje získané v průběhu experimentu, který byl proveden v roce 2004 na detektoru elementárních částic v laboratoři Thomase Jeffersona. Jádra uhlíku, hliníku, železa, olova a také deuteria (izotopu vodíku, který obsahuje v jádru proton a neutron) byla ozařována elektrony s energií 5,01 gigaelektronvoltů. Detektory přitom registrovaly jak vybité částice, tak i rozptýlené elektrony.

Získané výsledky potvrdily vznik korelací krátkého dosahu (short-range correlations) mezi protony a neutrony, které působí několik vteřin. Přitom se jejich struktury dočasně překrývají. Výzkumníci odvedli funkci pro bližní korelace, která popisuje efekt EMC — nesoulad mezi impulzy ve volných protonech, neutronech a nukleonech ve složení atomových jader. Podle tohoto modelu napomáhají korelace novému rozdělení kvarků a mění jejich impulzy.

Efekt EMC objevili v roce 1983 vědci CERN ve složení Evropské mionové kolaborace (European Muon Collaboration). I když bylo na toto téma uveřejněno přes tisíc vědeckých studií, jednoznačné vysvětlení tohoto jevu dosud chybí a v souvislosti s tím je označován za jeden z nevyřešených fyzických problémů.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.