0

Vědci se naučili předpovídat budoucnost

Vidělo: 1297 lidí

Fyzici z australské Univerzity v Griffithu a Národní univerzity v Singapuru vyvinuli fotonový kvantový procesor, který je schopen současně zvážit několik scénářů budoucího vývoje systému. Vědecký článek byl zveřejněn v časopise Nature Communications.

Výzkumníci vyvinuli zařízení, které simuluje několik hodů mincí, jejíž oba dva možné výsledky (panna nebo orel) nemusí být stejně pravděpodobné. Zařízení vytváří superpozici všech možných variant budoucnosti o tři kroky vpřed, a to prostřednictvím kódování kvantových stavů jednoho fotonu.

Během experimentu mohl foton se dvěma různými kvantovými stavy dospět k jednomu ze 16 různých budoucích scénářů. Na závěr kvantový procesor vypočítal rozdělení pravděpodobnosti náhodného procesu. 

Informace o minulosti byly zakódovány v neortogonálních stavech polarizace fotonu. Výzkumníkům se podařilo snížit množství paměti potřebné k analýze stochastických procesů, tj. vymezení budoucího stavu systému, na který působí různé náhodné faktory.

Ukázalo se, že experimentálně definované výsledky pravděpodobnosti byly blízké teoreticky vypočteným hodnotám.

V předchozích pracích byla superpozice (kvantová koherence) zachována pouze pro jeden simulační cyklus, po kterém by měly být příslušné informace přeneseny do klasické, nikoli kvantové paměti. To výrazně zvyšovalo množství paměti potřebné k výpočtu pravděpodobnosti výsledku stochastického procesu. 

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.