0

Hned dvě české památky byly po 16 letech zařazeny na seznam UNESCO.

Vidělo: 1378 lidí

Hornický region Krušnohoří (Erzgebirge) na hranicích Česka a Německa a hřebčín v Kladrubech nad Labem v Pardubickem kraje byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví UNESCO na zasedání v Baku.

Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, a to v roce 2003. O zapsání do daného seznamu usiluje také Žatec jako město chmele. Původně se o tom mělo rozhodnout již loni v létě, ale řízení se protahuje. 

Společný návrh Německa a Česka

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří celkem 22 součástí, z nichž se sedmnáct nachází na území Saska a pět v české části Krušnohoří. Konkrétně se jedná o Hornickou krajinu Jáchymov, Hornickou krajinu Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudou věž smrti, Hornickou krajinu Krupka a Hornickou krajinu Mědník.

„Je to mimořádná událost nejen pro Karlovarský kraj a saské partnery, ale i pro obě naše země. Potvrdila se tak výjimečná hodnota hornického regionu Krušnohoří na české i saské straně,“ reaguje na své facebookové stránce na zápis do Seznamu světového dědictví hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Mezi viditelné pozůstatky těžby v Krušných horách patří například rýžovnické kopečky, haldy či různé vodní stavby (vodní příkopy, báňské rybníky nebo podzemní kanály). Zachovala se ale také nadzemní a podzemní důlní zařízení nebo hutní komplexy, které dokumentují přínos Krušných hor pro oblast těžebních technologií a vědy. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.

Vývoj světového hornictví ovlivnil například na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy, který vznikl už v 16. století a který se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě.

Myšlenka nominovat vybrané hornické památky k zápisu na seznam UNESCO se nejprve objevila na saské straně, a to v roce 1998. Němci od počátku spolupracovali s českými partnery, zejména z řad krušnohorských obcí, kteří v roce 2010 založili obecně prospěšnou společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.

Nejstarší velký hřebčín na světě

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem se nachází v nížině v oblasti středního Polabí. Jedná se o krajinu, na které se rozkládají pole, louky, ohrazené pastviny, krajinářský park, zalesněné území, ale také budovy a zemědělské usedlosti. To vše se vyvinulo s ohledem na hlavní cíl, chov a výcvik starokladrubských koní, kteří byli používáni při ceremoniích habsburského císařského dvora. Císařský hřebčín byl založen v roce 1579 a od té doby se věnuje tomuto úkolu.

​Jde o jednu z nejcennějších institucí chovu koní v Evropě. Zhruba tři sta let jej provozovali Habsburkové a rozvíjel se v době, kdy koně plnili klíčovou úlohu v dopravě, zemědělství, při podpoře vojska a reprezentaci aristokracie. V císařských dobách byli bělouši využívání panovníky pro ceremoniální účely, ale i nyní jsou ozdobou královských dvorů ve Švédsku či Dánsku.

Babylon a další objekty

Mezi další památky, které byly na seznam přidány, patří například zříceniny starověkého města Babylon v Iráku. Dodnes se dochovaly pozůstatky městské hradby, velká ulice a části hlavního paláce krále Nebukadnesara – základ legendární věže tak lze stále vidět.

V 90. letech 20. století byly zříceniny Babylonu několikrát vážně poškozeny. Od začátku irácké války v roce 2003 používaly americké a polské armády město jako vojenský tábor, a to zhruba od roku 2003 do roku 2004.

Kromě Babylonu obsahuje Seznam světového dědictví, který v současné době zahrnuje 1099 lokalit ve 167 zemích, i několik dalších kulturních a přírodních lokalit. Jeho nové vydání zahrnuje islandský národní park Vatnajökull, jižní a antarktická území Francie, hyrkánský les v Íránu, pece na tavení železa v Burkině Faso a ptačí rezervace podél pobřeží Žlutého moře a Podhajského zálivu v Číně.

V pořadí již 43. zasedání Výboru pro světové dědictví odstartovalo v Baku dne 30. června a potrvá až do 10. července. Celkem bude posouzeno 35 žádostí o zápis na Seznam světového dědictví. Mezi ruskými žadateli jsou pak například památky starověkého Pskova.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.