0

Bylo odhaleno tajemství nejstarší světové civilizace

Vidělo: 1460 lidí

Indičtí, britští a dánští vědci odhalili tajemství toho, jak mohla protoindická civilizace, která se pokládá za nejstarší ve světě, existovat údajně bez velké řeky. Studie je uveřejněna v časopise Nature Communications.

V době své existence (před asi 4,6 až 3,9 tisíce lety) prosperovala protoindická civilizace mezi říčními soustavami Gangy-Jamuny a Indu daleko od hlavních řek. Vědcům se podařilo najít velký vodní kanál, který protínal ve starověku osady této civilizace a byl součástí dnešní řeky Satludže.

Datování, které odborníci provedli, ukázalo, že asi před osmi tisíci lety změnil kanál svou trasu. Mělo to za následek zmírnění povodní a zároveň byly v údolí zdrojem vody sezónní deště.

V roce 2016 předložili indičtí vědci svědectví toho, že protoindická civilizace může být nejstarší ve světě.

Protoindická civilizace, čili Harappská kultura existovala v údolí řeky Indu. V jejích městech byla kanalizace a veřejné záchody, a na vesnicích — irigační systémy. Nejpravděpodobnějšími představiteli této kultury byli lidé mluvící drávidskými jazyky. Protoindická civilizace zanikla do XVII století před n. l. Za jednu z nejpravděpodobnějších příčin jejího zániku se pokládá vpád moderních Íránců a Indů.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.