0

Vědci prozradili, jak je možné snížit rychlost globálního oteplování

Vidělo: 1453 lidí

V roce 2015 v rámci Konvence OSN o změně podnebí byla podepsána Pařížská dohoda, která reguluje opatření na snížení emisí oxidu uhličitého do atmosféry. Jedním z cílů dohody je omezení globálního oteplování na 1,5 °C, tým expertů v čele s Joerim Rogeljem zjistil, v jakém případě bude tento cíl dosažitelný.

Vědci použili šest počítačových modelů komplexního hodnocení, z nichž každý sestavil scénáře omezující oteplení v rámci pěti různých sociálně ekonomických cest rozvoje společnosti. Cesty se liší v závislosti na přístupu k řešení klimatických problémů, rychlosti demografického a hospodářského růstu a historickém kontextu.

Modely dokázaly předpovědět snížení teploty jenom u těch typů sociálních útvarů, kde se zaznamenává rychlý přechod od použití fosilního paliva k obnovitelným zdrojům energie, snížení spotřeby elektřiny a aktivní boj s CO2. Tam, kde je podstatná sociální a hospodářská nerovnost a slabá krátkodobá ekologická politika, se bude však teplota naopak zvyšovat.

Podle kladných scénářů do roku 2030 dosáhne objem skleníkových plynů své špičky a začne jejich postupné mizení, které bude pokračovat v průběhu následujících dvou nebo tří desetiletí, v období 2055 až 2075 se úplně „rozpustí". Ve společnosti, kde probíhá hospodářský a demografický růst rychlým tempem, se do roku 2050 sníží poptávka po energiích o 10 až 40 %, přičemž 60 % elektřiny se bude vyrábět za pomoci obnovitelných zdrojů, jako jsou vítr, sluneční záření a voda, čímž se i sníží použití fosilního paliva. Do roku 2040 se sníží spotřeba uhlí o 20 %, a do roku 2060 budou úplně „vyřazeny z provozu" ropa a naftové výrobky, aktivní zalesňování se stane jedním ze způsobů boje s emisemi oxidu uhličitého.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.