0

Tyto rostliny a živočichové ohrožují Evropu nejvíce

Hadohlavec skvrnitý žije v řekách Dálného východu od řeky Jang-c'-ťiang na jihu až po povodí řeky Amur na severu. Chová se agresivně vůči jiným druhům ryb a přežívá v obtížných podmínkách.

V kontextu globalizace pronikají různé druhy rostlin a živočichů na nové území a agresivně se tam šíří, čímž vytlačují místní flóru a faunu.

Evropští vědci sestavili seznam 66 takových invazivních druhů, které by v blízké budoucnosti mohly ohrozit biologickou rozmanitost regionu. Osm druhů je velmi nebezpečných, u 40 je úroveň nebezpečí označena jako vysoká a u 18 dalších jako střední.

Studie skupiny evropských vědců v čele s profesorkou Helen Roy z Britského centra pro ekologii a hydrologii byla zveřejněna v časopise Global Change Biology.

Hadohlavec skvrnitý žije v řekách Dálného východu od řeky Jang-c'-ťiang na jihu až po povodí řeky Amur na severu. Chová se agresivně vůči jiným druhům ryb a přežívá v obtížných podmínkách.

Měkkýš z Číny a jihovýchodní Asie. Významně ovlivňuje místní faunu, narušuje potravinové řetězce.

 

Agresivní sladkovodní raci z USA a Kanady. Vytlačují místní druhy.

  

Plotosi proužkatí žijí v Indickém oceánu. Ve Středozemním moři se objevili v roce 2002 a rychle se rozšířil po izraelském pobřeží. V důsledku přispívá ke snížení původních druhů.

Zelené řasy Codium z Induského a Tichého oceánu jsou už i v Červeném a Středozemním moři. Mění strukturu a funkčnost ekosystému.

 

Crepidula onyx z jižního pobřeží Kalifornie a Mexika. Se již rozšířil do Asie. Mění přírodní ekosystémy.

 

 

Mořský měkkýš Mytilopsis sallei z tichomořského pobřeží Panamy. Šířil se přes jihovýchodní Asii a Austrálii. Přežívá v nejnepříznivějších podmínkách a vytěsňuje původní druhy.

 Veverka liščí ze Severní Ameriky. Soutěží s původními druhy a vytlačují je.

 

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.