0

Vědci objevili souvislost mezi výškou a rakovinou. Jste v ohrožení?

Badatelé z Londýnské královské společnosti uveřejnili výsledky výzkumu o tom, jak souvisí výška člověka s pravděpodobností výskytu rakoviny.

Odborníci prozkoumali 23 typů rakoviny a zjistili, že riziko vzniku 18 z nich závisí na výšce člověka.

Během celého života se v lidských buňkách shromažďují mutace, které mohou vést k rakovině. Vysocí lidé mají více buněk než malí lidé. Tím se zvyšuje nebezpečí vzniku zhoubných nádorů.

Podle výsledků analýzy u žen každých deset centimetrů výšky zvyšuje riziko rakoviny o 12 %, u mužů o 9 %.

Odborníci došli k závěru, že výška má nejčastěji vliv na vznik melanomu. Vědci nenašli souvislost mezi výškou a rizikem vzniku rakoviny jícnu, žaludku, ústní dutiny a děložního krčku u žen a rakoviny žaludku u mužů.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.