0

Čeští vědci objevili levný způsob léčby rakoviny

Portál e15.cz uvádí, že čeští vědci objevili metodu levné produkce ozářených nanodiamantů a jiných materiálů, které jsou využitelné pro vysoce citlivou diagnostiku nádorových onemocnění.

Vědecký článek, pod vedením Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie a Martina Hrubého z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR, byl zveřejněn v časopise Nature Communications.

Podle portálu se tyto nanodiamanty využívají v diagnostice a nanomedicíně a připravují se synteticky z grafitu za vysokých tlaků a teplot. Ovšem čistý nanodiamant není pro tyto účely využitelný. Právě proto se nejprve musí poškodit jeho krystalová mřížka, aby v ní vznikly zvláštní poruchy, které pak umožní optické čtení.

Dané poškození se nejčastěji vytvářelo maloefektivní metodou — ozařováním nanodiamantu rychlými ionty v částicových urychlovačích. Tým českých vědců ale vyvinul nový způsob ozáření v jaderném reaktoru, při němž atomy boru v neutronovém záření štěpí na lehké a rychle letící ionty helia a lithia.

Tento typ ozáření má vysokou hustotu a velkou kapacitu. Proto, jak uvádí portál, je možné levněji a najednou připravit desítky gramů vzácného nanomateriálu, a to téměř tisíckrát více než by se připravilo ozařováním v urychlovačích. Tato nově objevená metoda však není úspěšná pouze pokud jde o tvorbu poruch v mřížce nanodiamantu, ale funguje i v případě karbidu křemíku. Podle vědců by tak tato metoda mohla sloužit univerzálně a ve velkém měřítku.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.