0

Byla zjištěna další příčina rakoviny

Vidělo: 1456 lidí

Odborníci z univerzity Wisconsin-Milwaukee v USA objevili 48 genů spojených s náchylností žen ke karcinomu prsu. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na MedicalXpress.

Je známo, že jen nevelká část případů karcinomu prsu, který je nejrozšířenější onkologickou chorobou žen, se dá vysvětlit dědičností, avšak velké množství s ním spojených genů není dosud známo. V novém výzkumu bylo ale objeveno 14 nových onkogenů a také potvrzeno 34 genů, které se účastní vývoje nádoru prsu a které už byly popsány v předchozích studiích.

Vědci rozebrali údaje Atlasu rakovinového genomu (The Cancer Genome Atlas, TCGA), který obsahuje informace o genetických mutacích, které přivádějí ke vzniku rakoviny. Vyšetřili 229 Evropanů, z nichž část měla rakovinu a část byla zdravá. Byly kromě toho prozkoumány geny, které by mohly být potenciálně zapojeny do procesu vývoje zhoubného nádoru a potlačení aktivity kterých zastavilo růst nádoru.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.