0

Jsou vaše děti v ohrožení? Následky sexuální výchovy

Vidělo: 1498 lidí

Sexuální výchova je už dávno součástí evropských vzdělávacích programů. Poprvé byla zavedena ve Švédsku v roce 1955. V 70. letech se hodiny sexuální výchovy objevily ve Francii a v Německu, potom se staly normou pro ostatní evropské země. K jakým výsledkům došly evropské země?

Zavedení sexuální výchovy mělo vyřešit takový důležitý úkol, jakým je snížení úrovně onemocnění HIV.

Ve Švédsku a v Holandsku, v zemích, které zastánci sexuální výchovy často uvádějí jako vzor, se počty nemocných HIV skutečně snížily. Například podle údajů WHO, koeficient onemocnění HIV v přepočtu na 100 000 obyvatel v roce 2007 ve Švédsku tvořil 5.1, v roce 2016 4.4. V Holandsku v roce 2007 průměrná hodnota činila 7.7 a v roce 2016 — 4.4.

Jak vidíme, Holandsko a Švédsko dosáhly snížení počtu onemocnění HIV. Zároveň však na první pohled úspěšný program sexuální výchovy může mít neviditelné následky, které se mohou projevit v dlouhodobé perspektivě. Rozvoj antikoncepčních prostředků vede k odkládání těhotenství a k pozdnímu mateřství. Podle názoru mnoha psychologů odkládání těhotenství na pozdější dobu často vede k rozpadu dvojice a jako následek k rozpadu institutu rodiny.

Podíváme se, jaká byla dynamika vývoje těchto hodnot ve zkoumaných zemích.

Podle statistiky Eurostat v roce 2006 celkový koeficient rozvodovosti ve Švédsku tvořil 2.2, v roce 2015 se zvýšil na 2.5, v Holandsku v roce 2006 — 1.9, v roce 2015 už 2.0.

Podle údajů výzkumu CESifo Group Munich se průměrný věk ženy při narození prvního dítěte ve Švédsku v období od roku 1970 do roku 2015 zvýšil z 23 na 29 let. V Nizozemí se ve stejném období zvýšil průměrný věk z 25 na 29 let.

Pro informaci uvádíme statistiku všech výše uvedených hodnot v Čechách.

Podle údajů WHO koeficient onemocnění HIV v přepočtu na 100 000 osob v Čechách za období od roku 2007 do roku 2016 stoupl z 1.2 na 2.7.

Počet rozvodů podle údajů Eurostat za období 2006-2015 klesl z 3.1 na 2.5, ale pokud se podíváme na delší období, například 1950-2016, počet rozvodů se zdvojnásobil.

Podle údajů ČSÚ, který zkoumá období 1990-2012, průměrný věk ženy, která porodila první dítě, se zvýšil z 22 na 27 let.

Možná byl úkol snížení počtu onemocnění HIV ve Švédsku a Holandsku vyřešen pomocí programu zavedení sexuální výchovy ve školách. Ale měli bychom se zamyslet také nad údaji o počtu rozvodů a pozdním mateřství, které se značně zhoršily. Je možné, že program sexuální výchovy nejen snížil počet onemocnění HIV a těhotenství mladistvých, ale snížil i počet těhotenství celkově a následkem toho i míru porodnosti v zemi?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.