0

Vede nás NATO k válce a vtahuje do konfliktu s jadernými mocnostmi? Aneb Yankee, go home!

Vidělo: 1278 lidí

Dne 7. března 2019 v Praze proběhla tisková konference „Proč nás NATO vede do války?“ Událost iniciovalo České mírové fórum, České mírové hnutí, Iniciativa NE základnám ČR, Nezávislá média, Strana demokratického socialismu a Vojáci proti válce. Několik veřejně exponovaných osobností ohodnotilo roli ČR v rámci NATO. Jejich komentáře byly ale vůči NATO poněkud kritické.

Nutno zmínit, že negativní komentáře nebyly namířeny proti americkému lidu. Ba naopak.

„V rámci NATO plní ČR zahraniční vojenské mise v konkrétních státech. Ty nás mohou napadnout v rámci krvavé odvety. O tom se nehovoří.“

(Vladimíra Vítová)

„Jsme komplici agresivní politiky NATO. (…) Demarkační linie mezi Západem a Východem se posunula k ruským hranicím. (…) Musíme hájit naši zemi proti hazardérům s bezpečností naší země.“

(Josef Skála)

„Naučme se říkat slovo ONI. Zájmy NATO neprosazujeme my, ale naše politická reprezentace, tedy ONI, a k NIM my se nehlásíme. (…) Současná válka nebude mít vítězů.“

(Ivan David)

Konference se ukázala být spíše jakýmsi komorním kolokviem. Monika Hoření, redaktorka Haló novin, to neoficiálně glosovala tak, že byla „jedinou přítomnou novinářkou“. Gloobal tedy „děkuje“, že byl takto přehlédnut. Spíše bychom upozornili na trefnou poznámku Vladimíry Vítové ze spolku České mírové fórum, která poznamenala, že „Četka“, neboli ČTK, se nedostavila, ač měla z titulu svého poslání. 

Armáda ČR je budována jako expediční sbor v zájmu USA

Z konference trvající přes hodinu excerpujeme některé hlavní myšlenky. Milan Krajča z Českého mírového hnutí zdůraznil: „Armáda ČR je budována jako expediční sbor v zájmu USA. Nesouhlasíme s tím, aby hájila cizí zájmy v Afghánistánu či Pobaltí.“ Aktivista a politik odsoudil náklady NATO (asi 900 miliard ročně) na zbrojení, dále vyzval k účasti na demonstraci proti politice Spojeným státům, kterou uplatňují vůči Bolívarovské republice Venezuela. Ta, jak říká Krajča, „čelí vojenské a ekonomické agresi ze strany USA“. Sputnik tuto výzvu vyslyšel, a ještě ten den, tedy ve čtvrtek 7. března 2019, se zašel podívat před budovu Velvyslanectví USA v Praze. Kratší akce tu probíhala od páté hodiny večerní a ani ona nevynikla zrovna velkým zájmem lidí. Policie ČR si všechny demonstranty mohla v klidu pečlivě nafilmovat a zdokumentovat.

Ať chlapci a dámy v Poslanecké sněmovně nehovoří (laskavě) naším jménem!

Václav Novotný z iniciativy NE základnám ČR nadnesl dvě poznámky. Připomenul, že se neví, jaké logistické tendence NATO v Evropě přesně jsou, a dále uvedl, že by bylo záhodno, aby NATO jasně deklarovalo, jak přesně Rusko ohrožuje bezpečnost Aliance. Z jeho citátů nešlo přeslechnout následující: „Netahejme občany ČR do zločinů NATO. Ať chlapci a dámy v Poslanecké sněmovně nehovoří naším jménem.“

Kolik vynakládá ČR přesně na zbrojení, nevíme. Jde totiž o „nezapočítané“ položky… Obecně vzato – riskujeme, že skončíme jako užitkový prostor, kde mocnosti budou rozhodovat o nás bez nás.

Vladimíra Vítová (České mírové fórum) zavzpomínala, kterak ČT kdysi pozvala Scotta Rittra, zbrojního inspektora OSN v Iráku, do televize. Ten tam tehdy prohlásil, že zbraně hromadného ničení v Iráku nalezeny nebyly. Prý mu na to v ČT (zklamaně) odtušili: „Tak děkujeme!“ Čtenář si jistě vzpomene, že ony domnělé zbraně v Iráku byly předmětem pro tzv. „casus belli“, tedy pro napadení Iráku (ČR byla již na útočící straně). Vladimíra Vítová zdůraznila, že se v nejrůznějších průzkumech obyvatelstvo ČR neidentifikuje s agresivitou NATO. A shrnula to následovně: „Nevstoupili jsme do NATO na základě referenda. Nemusíme na základě referenda ani vystupovat. Článek 13 praví, že stačí jen napsat do USA. Otázka je, kdo má napsat.“

Přesná citace článku 13 Washingtonské smlouvy (zakládajícího dokumentu NATO) zní: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení...“ (Zdroj)

Paní Vítová dále citovala předsedu asociace Vojáci proti válce Jiřího Bureše, který se toho dne nezúčastnil. Dle Bureše měla být v 70. letech vypracována studie s názvem „Příští válka na Východě“. Myšlenka spočívá v tom, že se má připravit koaliční východoevropský prostor pro útočnou válku s Ruskem, jejíž příprava se má zamaskovat obrannými programy. Co více – Německo a Západ v případě neúspěchu riskují, že prohrají všechno. Vladimíra Vítová dodala: „Tato studie byla odborníky v USA rozpracována v rámci různých dokumentů. Lisabonská smlouva též hlásá o provázanosti EU a NATO. EU si v této souvislosti přeje konsolidaci infrastruktury, aby NATO bylo lépe mobilní na našem teritoriu. Riskujeme, že skončíme jako užitkový prostor, kde mocnosti budou rozhodovat o nás bez nás.“

Jsme (my, jakožto ČR) komplici agresivní politiky!

Gloobal se rozhodl, že se na názor zeptá jednoho z přihlížejících demonstrantů. Ukázalo se, že dotazovaný muž je lékařem ve výslužbě. Zde je názor českého seniora:

„Myslím si, jako většina našich občanů, že USA pokračují v expanzivní a agresivní politice. Od druhé světové války USA nepřestaly válčit. Je katastrofa, že pokud si Amerika vyhlídne domnělé odpůrce, vyberou si představitele cizí vlády, neváhají je zlikvidovat, vybombardují celý stát, bez ohledu na to, zda jsou tam děti, nemocnice… Je důležité své názory nyní projevit, poněvadž se může přihodit, že naši občané budou umlčováni jen proto, že vyslovují svůj názor. A to je špatné znamení, to s demokracií nesouvisí. Situace ve světě se mění k horšímu. Vezměte si Anglii, Francii, Německo… Tam všude mají obrovské problémy. Nejde o to, že to u nás nevidíme. Vidíme to. A nedáme-li si pozor, přenese se nestabilita k nám. Stane se to na vlně migrační krize.“

Tohoto muže jsme se dále zeptali na to, jak si vysvětluje, že na demonstraci přišlo tak málo Čechů, resp. vůbec demonstrujících?

„Jak je možné, že nestranná objektivní televize tu nikde není a ani nevysílá sebemenší informaci o tom, že se tu dnes mají sejít určití občané s jistým názorem na to, co se děje ve Venezuele? Je to to samé, jako s Ukrajinou, o níž se neinformuje vyváženě. Podobné to bylo kdysi s Kosovem.“

Žena, která stála opodál, se také podělila o svůj názor a dodala: „Celý život žiju v míru. Ráda bych zbytek života strávila ve stejných podmínkách…“

Dovětek: To už se však malé shromáždění rozcházelo. Rovněž Policie ČR patrně přestala přítomné natáčet, takže jsme i my vypnuli kameru a odebrali se zpracovat své dojmy z celého dne.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

 

 

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.