0

Brusel neuspěl s žalobou na Česko. Chyběly důkazy

Vidělo: 1277 lidí

Na internetu se objevila zpráva o tom, že Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Komise proti Česku, a to ve věci odmítnutí České republiky zajistit zpětné převzetí 20 000 tun směsi, která byla převezena z jejího území do Polska. Informoval o tom daný soud v tiskové zprávě.

tiskové zprávě Soudního dvoru EU bylo zamítnutí dané žaloby vysvětleno následovně:

„Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě její přepravy jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí.“

Celý incident se týká toho, že jeden český provozovatel přepravil na přelomu let 2010–2011 z Česka do polských Katovic asi 20 000 tun látky TPS-NOLO (Geobal). Jednalo se o směs kyselých dehtů z rafinace ropy, uhelného prachu a oxidu vápenatého, která byla na území Polska částečně uložena.

Polské orgány následně informovaly Ministerstvo životního prostředí ČR o tom, že tuto přepravu považují za nedovolenou. Český rezort však reagoval tak, že danou látku nepovažuje za odpad a tudíž nebude žádat její zpětné převezení.

Případem se tedy začala zabývat Evropská komise. Ta dala tehdy za pravdu polské straně, píše portál idnes.cz. Dnes však Soudní dvůr EU ve svém rozsudku poukázal na to, že se daná Komise nesmí opírat pouze o domněnky. A proto by měla dokázat, že je předmětná směs skutečně odpadem.

„Pouhá skutečnost, že je látka TPSNOLO (Geobal) vyrobena z odpadů, neumožňuje prokázat, že je sama odpadem,“ stojí ve zprávě.

V dokumentu se dále uvádí i jiné argumenty, které soud posuzoval a na jejichž základě se rozhodl žalobu zamítnout.

„Komise nepodala důkaz o tom, že je směs TPSNOLO (Geobal) odpadem. Komise tedy neprokázala, že sporná přeprava je přepravou odpadů a že Česká republika nesplnila své povinnosti vyplývající z nařízení o přepravě odpadů. Z těchto důvodů Soudní dvůr žalobu Komise zamítl,“ píše se v závěru tiskové zprávy.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.