0

Jasné „ano“: Spolkový sněm podporuje Severní proud 2

Vidělo: 1516 lidí

Německý spolkový sněm podporuje výstavbu plynovodu Severní proud 2, oznámil předseda výboru spolkového sněmu pro ekonomiku a energetiku Peter Ramsauer.

„Ruský plyn bude hrát mimořádně významnou úlohu v dekarbonizaci Německa v případě, že se vzdá jaderné energetiky. Dokud jsme nerozšířili svou infrastrukturu, bude patřit klíčová role ruskému plynu. A po čase bude stále významnější a významnější," řekl Ramsauer v průběhu schůzky ruských a německých poslanců.

„V této souvislosti musím zopakovat naprosto jasné „ano" pro projekt Severní proud 2. Realizací tohoto projektu dokážeme zdvojnásobit množství plynu, který se dodává přímo do Německa, z 55 miliard krychlových metrů na 110 miliard kubíků. Bude to odpovídat tomu množství plynu, který se každoročně spotřebuje v Německu," zdůraznil poslanec.

 

„Parlament je toho názoru, že úsek, který povede přes Baltské moře, nesmí být podřízen evropským pravidlům, evropská pravidla musí platit pouze pro systém distribuce plynu na území Evropské unie," dodal Ramsauer. Třetí energetický balíček EU zakazuje, aby jedna a tatáž společnost plyn těžila, přepravovala a prodávala.

„Projekt má své odpůrce, známe motivy i příčiny, kterými se řídí, ať už je to Evropská komise nebo řada východoevropských zemí či dokonce USA. Musím ale říct, že všechny tyto příčiny mají politický, nikoli ekonomický ráz," upřesnil německý poslanec.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.