0

Turismus se stal pro Zemi nebezpečným

Vidělo: 1353 lidí

Nový průzkum, který provedli vědci ze Sydneyské univerzity, odhalil, že k 8 % úniku uhlíku do atmosféry dochází kvůli turismu. Informuje o tom BBC News.

Autoři práce prozkoumali proudy skleníkových plynů 160 zemí světa v letech 2009 — 2013 a zjistili, že turismus se stává jednou z příčin globálního znečištění planety.

USA obsadily první místo v žebříčku objemu oxidu uhličitého vyprodukovaného turisty. Druhé místo obsadila Čína a dále následuje Indie a Německo. V těchto zemích je většina úniku oxidu uhličitého spojená s místním cestováním.

Průzkum také uvedl, že na ostrovech Maledivy, Kypr a Seychely je turistický průmysl odpovědný až za 80 % znečištění z celkového množství škodlivých plynů.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.