0

Jen Polsku nevadí americké sankce vůči evropským společnostem

Vidělo: 1465 lidí

V USA přijali návrh zákona, podle kterého mohou Američané ukládat sankce na evropské společnosti, které se účastní plynových projektů s Ruskem. V této souvislosti agentura Ifop od 20. do 27. září 2017 provedla výzkum, kterého se zúčastnilo 3 228 respondentů z Francie, Německa, Velké Británie a Polska.

Průzkum ukázal, že více než polovina Francouzů (65 %) a Němců (61 %) si myslí, že sankce proti evropským partnerům jsou nepřijatelným nástrojem. Proti tomu jen 37 % Poláků vystupuje proti sankcím vůči evropským společnostem. Z výzkumu taktéž vyplývá, že starší generace evropských občanů zastává stejný názor, jsou proti sankcím. Pouze v Polsku převládá názor, že sankce mají své místo, i kdyby poškodily evropské společnosti.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.