0

Úroveň kyslíku ve světovém oceánu nebezpečně klesá, tvrdí vědci

Vidělo: 1421 lidí

Mezinárodní skupina vědců provedla výzkum úrovně koncentrace kyslíku ve světovém oceánu za posledních 50 let a publikovala neradostné výsledky v časopisu Science.

Podle zveřejněných informací za posledních 50 let se počet zón v oceánu, kde chybí kyslík, čtyřnásobně zvětšil. U pobřeží, v mořích a ústí řek se počet zón s nízkou koncentrací kyslíku zvětšil více než desetkrát ve srovnání s 50. lety minulého století. Globální oteplování způsobuje růst teploty vody. Kvůli těmto procesům světový oceán bude i nadále ztrácet kyslík, domnívají se vědci. Rozpustnost kyslíku ve vodě je závislá na její teplotě. Když teplota je vyšší, zůstává méně kyslíku ve vodě.

Mezinárodní skupina oceánografů v čele s Denisem Breitburgem varuje, že aby se ztrácení kyslíku zastavilo, je nutné zabrzdit nejen globální oteplování, ale také i znečištění světového oceánu.

Téměř polovina kyslíku Země je rozpuštěna ve světovém oceánu, ale existují i „mrtvé zóny", jejich počet se zvyšuje. Většina organismů, které spotřebovávají kyslík, nemůže žít v těchto zónách. A připlouvající organismy rychle umírají. Zvětšování těchto zón vede ke zmenšování území, které je příhodné pro mořské organismy, nedostatku zásob a ostré konkurenci. Navíc i nevýrazné klesnutí úrovně kyslíku ve vodě způsobuje zpomalení růstu zvířat, reprodukční problémy a dokonce i vymírání populací.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.