0

Česká koučka říká, že sex se ze života lidí vytrácí kvůli záměnám mužských a ženských rolí

Vidělo: 1543 lidí

Současný svět tlačí na ženy, aby v sobě potlačily ženství, věnovaly se kariéře a aby se z nich v zásadě staly muži. Přestože mnohé dosáhnou úspěchu, štěstí nenaleznou. Podle personální koučky Andreji Považanové je nutné, aby ženy zůstaly ženami. Svůj názor sdělila časopisu Reflex.

Mnohé ženy, které chtějí dosáhnout kariérního úspěchu, se musí vnitřně nastavit jako muž. Ženskou stránku v sobě potlačují, neboť pravidla nastavuje silné pohlaví. Ve svých čtyřiceti si však často uvědomí, že takto pokračovat dále nelze a hledají radu.

„Přicházejí ve chvíli zlomu, kdy si uvědomí, že v životě minuly samy sebe a řítí se do samoty a velkého prázdna," říká Reflexu Andrea Považanová, která již 17 let působí jako executive coach a HR supervizor. Její hlavní náplní práce je udržení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Vnímání a zvažování odlišuje ženy od mužů. „Muž je bojovník a lovec a jde většinou za svým sexuálním pudem nebo výkonem zaměřeným na úspěch," říká. Naopak ženy jsou „multifunkční". Mohou rodit a starat se o děti a současně řídit firmy nebo být v politice.

Stále více žen však ztrácí svou ženskou podstatu. Žena často začíná bojovat s muži a snaží se jim vyrovnat, což je špatně. „Naopak cestou je spolupráce v rovnocenné úctě," dodává Andrea Považanová. Dnes se však rozdíly mezi oběma pohlavími popírají.

To pak má negativní dopad na osobní život, vztahy a sex. Dříve nebo později si žena uvědomí, že její biologické hodiny už odtikávají a chce dítě. Ale k tomuto přání přistupuje jako „manažerka". Hlavním cílem je dítě, zatímco muž v jejím myšlení není zohledněný.

„Řešení je zastavit se a vnitřně se napojit na ženský princip — začít vnímat, zvažovat, uklidnit se, zpomalit a zamyslet se nad pravou hodnotou života," říká koučka.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.