Staň se naším autorem!

Gloobal.czVážení čtenáři,

chtěli bychom Vás pozvat do našeho týmu a nabídnout Vám možnost spolupodílet se na tvorbě mediálních obsahů Gloobalu: psát komentáře a informovat o aktuálních událostech.

Každý den jsme svědky událostí, jež se odehrávají daleko ve světě a blízko nás. Některé z nich nás hluboce zasahují, jiné nás baví a další vzbuzují strach. Každodenně reagujeme na dění kolem nás, vyjadřujeme své názory, debatujeme.

Gloobal Vám umožní sdílet Váš názor s širokým publikem a s přáteli na sociálních sítích.

Jsme si jisti, že různý pohled na jednu a tu samou událost pomůže hlouběji a jasněji pochopit její smysl.

Zaregistrujte se na webových stránkách a posílejte nám své komentáře na adresu- Zpětná vazba, do předmětu zprávy pište „NÁZOR ČTENÁŘE". Téma Vašich příspěvků může být libovolné. Můžete psát o důležitých světových politických nebo ekonomických událostech či o zprávách, které se odehrávají ve Vašem městě.

Redakce bude pravidelně publikovat výběr příspěvků od čtenářů. Pokud Vaše komentáře získají obzvlášť velkou popularitu, tak naše spolupráce může pokračovat na trvalém základě.

Základní pravidla příspěvků

Text komentáře

    musí být naformátován a rozdělen na odstavce
    nesmí přesáhnout 1200 znaků
    musí obsahovat titulek, který má být zvýrazněn (pokud text obsahuje podtitulky, tak rovněž zvýrazněné)
    musí mít vyznačená místa, kam chce autor umístit hypertextové odkazy (pokud jsou). V takovém případě autor musí vložit odkazy do zaslaného příspěvku

Odkazy

Autor může navrhnout umístit v textu odkaz:

    na příspěvky z Twitteru, Facebooku, Instagramu nebo na videa z YouTube

K tomu musí autor vložit do příspěvku odkaz a vyznačit v jakém místě má být umístěn.

Obsah příspěvků

Text nesmí obsahovat:

    vulgární výrazy
    propagandu nenávisti, diskriminace na základě rasy, etnika, pohlaví, náboženského vyznání nebo sociální příslušnosti
    myšlenky extremistického či teroristického charakteru nebo výzvy k protiprávnímu chování
    cizí texty nebo jejich úryvky bez odkazu na zdroj

Další podmínky

Konečnou podobu textu určuje redakce.

Redakce si vyhrazuje právo nepublikovat příspěvky, aniž by o tom informovala autora.

фильмы бесплатно

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.