0

Národní banka Slovenska: Růst úvěrů ohrožuje zemi

Vidělo: 1249 lidí

Slovenská ekonomika nadále roste, a to i přes zpomalení světového hospodářství, jehož utlumení zemi zatím neovlivňuje. V dalším období však lze očekávat přehřívání hospodářství, což se již nyní projevuje například na pracovním trhu.

Jak píše portál hnonline.sk, Národní banka Slovenska varovala zejména před neúměrným růstem úvěrů, rostoucí zadlužeností domácností, obchodními modely bank, ale také před makroekonomickou nerovnováhou.

Objem úvěrů se na Slovensku za posledních šest let zdvojnásobil, což patří k nejvyšším ukazatelům mezi členskými státy EU. Mírné zpomalení nastalo u úvěrů na bydlení, u spotřebitelských úvěrů zase nastala stabilizace.

Dařilo se i bankovnímu sektoru, který stále patří mezi nejziskovější v rámci EU. Ziskovost tohoto sektoru bank k září 2018 meziročně vrostla o 7,6 procenta, ale dynamika klesá.

Poznamenává se, že své zisky banky udržely jen kvůli rychlému růstu úvěrů v kombinaci s poklesem nákladů na kreditní rizika. Solventnost bank v prvním pololetí 2018 mírně klesla z 18,6 na 18,2 procenta.

V rámci EU slovenské banky patří k sektorům s menší úrovní kapitálové přiměřenosti (poměr kapitál/rizikově vážená aktiva — red.).

Otevírá se tak otázka o udržitelnosti obchodních modelů bank, které jsou stále více vystaveny vůči úvěrům na komerční nemovitosti.

скачать dle 12.1
Našli jste chybu?

Popište nám prosím chybu, na kterou jste narazili. Klikněte myší CTRL+ENTER.
V okně, které se objeví popište problém a pošlete Administrace.

Komentáře:0

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.