Země katastrofálně ztrácí kyslík

Země katastrofálně ztrácí kyslík

Vědci zjistili, že v zemské atmosféře je stále méně kyslíku. Množství tohoto životně potřebného plynu se snížil za posledních 800....

Uskutečnila se teleportace až na rekordních 30 kilometrů

Uskutečnila se teleportace až na rekordních 30 kilometrů

Vědcům se podařilo předat informaci zakódovanou v částicích světla prostřednictvím kvantové teleportace na vzdálenost 30 kilometrů. Výsledky experimentu....

O projektu

Gloobal.Cz je novou média značkou.Gloobal.Cz má jedinečné postavení jako poskytovatel alternativního obsahu zpráv a jako rozhlasová stanice. Nabízí úplnější obraz světa se skutečně rozmanitou škálou názorů, Gloobal.Cz mluví o tom, o čem jiní mlčí. Použití jakýchkoli materiálů přidaných k webu povoleno za předpokladu, že odkaz na internetové stránky.